وبسایت رسمی فروهر

کتاب یادداشت های غار

کتاب یادداشت‎های غار یکی دیگر از کتابها و آثاری است که توسط فروهر تشویقی ترجمه و تالیف گشته است. در کتاب یادداشت‎های غار با نکات ظریفی در حیطه انسان شناسی و حقیقت درونی انسان روبرو خواهیم شد.

کتاب تولد دوباره

کتاب تولد دوباره به روان ناکام معتادانی که به خاطر ندانستن آنچه که ما می‎دانیم، همه روزه قربانی یکی از بزرگترین دشمنان اجتماع…

کتاب دوازده قدم درمانی

کتاب دوازده قدم درمانی، نام یکی دیگر از آثار بیست و سه گانه فروهر تشویقی است. در این کتاب شرح کاملی از…

کتاب قدم اول بهبودی

قدم اول بهبودی نام کتابی دیگر از فروهر تشویقی است که توضیحی جامع و موشکافانه از قدم اول در گام‎های دوازده گانه بهبودی می‎باشد.