وبسایت رسمی فروهر

انسان در جستجوی معنا

در سمینار انسان در جستجوی معنا، زیر ساخت های زندگی موفق و هرم افراد موفق تدریس شد که در سمینار بعدی هرم وارونه که اکثریت …

بیشتر بخوانید